دریافت گواهینامه امنیتی سامانه بانوبت


سامانه بانوبت موفق به دریافت گواهینامه امنیتی گردید. این گواهینامه که مبنایی برای امنیت و اعتبار سیستم جامع بانوبت می باشد که تحت نظارت مرکز ماهر کشور، صادر گردیده است. بی شک، حفظ اطلاعات و داده ها در سامانه بانوبت از اهمیت بالایی برخوردار است، ضمن اینکه شرکت ویتکو سازنده این سامانه، تا حد ممکن سعی نموده است با حداقل اطلاعات مورد نیاز از کاربران خود، خدمات نوبت دهی را به آنها ارائه دهد.