تاریخ مطلب:1399/10/18
نوروتراپ مهرداد کرمی سیاسیاهی

نوروتراپ مهرداد کرمی سیاسیاهی

درمان اختلال اضطراب فراگیر،افسردگی و وسواس با دستگاه نوروفیدبک-بیوفیدبک-TDCS -شب ادراری- اوتیسم-صرع-بیش فعالی-دوپینگ کنکوری-بازتوانی سکته مغزی-اختلالات خواب-وسواس-کنترل ولع مصرف مواد مخدر

درمانهای غیردارویی با دستگاه های نوروفیدبک-بیوفیدبک-TDCS

مهرداد کرمی سیاسیاهی